Новини

Кръгла маса „Да прегърнем природата“

На 11-12 август 2022 г. се проведе кръгла маса по проект "Да прегърнем природата", в Ниш.

Мястото за срещата беше City Smart Club в Ниш, Сърбия. Партньорите по проекта представиха презентации и споделиха опит от изпълнението на проекта, като посочиха предимствата, слабостите и извлечените уроци. След това участниците проведоха дискусии, обмен на опит и споделиха знания, относно: практики в областта на опазването и устойчивото използване на природните ресурси, възможности и неотложни въпроси, при които граждани и експерти в трансграничната зона, биха могли да си сътрудничат ефективно за решаване на общи проблеми,в областта на устойчивото използване на природните ресурси.

В кръглата маса взеха участие представители на партньорските организации по проекта, експерти и заинтересовани страни, свързани с околната среда.

Проектът се финансира по Програма Interreg-IPA България-Сърбия 2014 – 2020 г. Водещ партньор е община Бобов дол (България), в партньорство с обществено комунално дружество „Медиана” Ниш (Сърбия) и Асоциация студентски медиен свят (България).