НОВИНИ

ПЪРВОНАЧАЛНА СРЕЩА

На 25 ноември 2020 г. се проведе начална среща на проекта „Да прегърнем природата” чрез платформата zoom с всички партньори по проекта. Проектът се финансира от Програмата за трансгранично сътрудничество...