Новини

Обмяна на опит в Бобов дол по проект „Да прегърнем природата“

Обмяна на опит на територията на община Бобов дол се проведе в периода 26-30 юли 2022 г. за дейности по проект „Да прегрънем природата“.

Предвидените работи за интервенции в екосистемите бяха наблюдавани от съвместен екип на експерти от Бобов дол и Ниш. Експертите обмениха опит в областта на опазването и устойчивото използване на природните ресурси. Участниците проведоха дискусии, обмениха опит и споделиха знания относно: практиките в областта на опазването и устойчивото използване на природните ресурси.

Проектът се финансира от Interreg-IPA Програма за трансгранично сътрудничество България-Сърбия 2014 – 2020. Водещ партньор е община Бобов дол (България), в партньорство с обществено комунално предприятие „Медиана” Ниш (Сърбия) и Асоциация Студентски Медиен Свят (България).