Новини

Обмяна на опит в Ниш по проект „Да прегърнем природата“

Обмяна на опит на територията на община Ниш се проведе в периода 27 юни -1 юли 2022 г. за дейности по проекта „Да прегърнем природата“.

Знания за интервенции, насочени към опазване и реставрация, бяха споделени от съвместен екип от експерти от Бобов дол и Ниш. Експертите обмениха опит в областта на опазването и устойчивото използване на природните ресурси. Участниците проведоха дискусии, обмениха опит и споделиха знания относно: практиките в областта на опазването и устойчивото използване на природните ресурси.

Проектът се финансира от Interreg-IPA Програма за трансгранично сътрудничество България-Сърбия 2014 – 2020. Водещ партньор е община Бобов дол (България), в партньорство с обществено комунално предприятие „Медиана” Ниш (Сърбия) и  Асоциация Студентски Медиен Свят (България).