Новини

Първоначална среща

На 25 ноември 2020 г. се проведе начална среща на проекта „Да прегърнем природата” чрез платформата zoom с всички партньори по проекта. Проектът се финансира от Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-IPA България-Сърбия 2014 - 2020.

Водещ партньор е община Бобов дол (България), в партньорство с Комунална компания "Медиана" Ниш (Сърбия) и Асоциация на Студентски Медиен Свят (България). Всички цели на проекта, очакваните резултати и дейности са насочени към опазване на природата и са предназначени да подпомагат опазването на екологичните ресурси в граничния регион и изграждането на екологичен начин на мислене у местното население. Продължителността на проекта е 24 месеца.

Различните действия на проекта включват: образователна кампания, обмен на опит и добри практики, разработване на образователна платформа, разработване на средносрочен план за управление, интервенции за опазване и възстановяване на екосистемите в граничния район. Представители на всички партньори по проекта присъстваха на срещата и бяха обсъдени теми за изпълнените задачи и новите планирани дейности.