Новини

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИРОДЕН ПАМЕТНИК „ЦАРЯНСКА ПЕЩЕРА“ ЗА 2022-2031г.

На 16.11.2022г., Министерството на околната среда и водите на Република Сърбия, публикува новия план за управление на защитената територия "ЦАРЯНСКА ПЕЩЕРА", за периода 2022-2031г.