ПУБЛИЧНОСТ

Информация и публичност

Проектът „Да прегърнем природата“ разчита на общ институционален комуникационен план, споделен между партньорите, като се вземат предвид правилата на ЕС за публичност на финансирани проекти.

Комуникационните материали на този проект се състоят от прессъобщения, брошури, папки, банери, информационни табели и химикалки.

По-долу можете да намерите произведените комуникационни материали на проекта „Да прегърнем природата“.