ПУБЛИЧНОСТ

Информация и публичност

Проектът „Да прегърнем природата“ разчита на общ комуникационен план, споделен между партньорите, предвид правилата на ЕС за публичност на финансираните проекти.

Комуникационният материал на този проект се състои от съобщения за пресата.

По-долу можете да намерите произведените комуникационни материали от проекта „Да прегърнем природата“.

Документи

Прессъобщения