За нас

ПАРТНЬОРИ

Проектът „Да прегърнем природата” е разработен съвместно от община Бобов Дол (водещ бенефициент), Обществено комунално дружество „Медиана” Ниш (ПП2) и Асоциация Студентски Медиен Свят (ПП3), като стимулира сътрудничеството от двете страни на границата и се възползва от синергии в областта на опазването на природата на територията на общините Бобов дол и Ниш.

Община Бобов дол

Община Бобов дол е разположена в югозападна България, в източната част на Конявската планина и равнината Разметаница, на юг на територия от 206,2 кв. км. Общината се състои от 18 населени места: град Бобов дол, който е и административен център и 17 села, обединени в 16 кметства. Запазената природна среда, разнообразният ландшафт и историческите забележителности в Община Бобов дол предоставят възможности за развитие на модерен и алтернативен туризъм във всичките му форми.

Асоциация  Студентски Медиен Свят

Сдружение „Асоциация Студентски Медиен Свят“ /АСМС/ е българска неправителствена организация, основана в гр. Благоевград. Учредена е през 2010 година. Мисията на Асоциацията е да насърчи модерни и устойчиви стойности за развитие и практики, като сближава обществото и околната среда, разучава и отправя екологични предизвикателства докато развива умения в съвместната работа и комуникация, проучвания, събиране на данни, анализи и ангажиране на обществото. Усилията на АСМС са съсредоточени и в подпомогне изграждането на силно и отговорно гражданско общество, добро управление и предвидима бизнес среда.

Обществено комунално предприятие „Медиана“ Ниш

Днес Комуналната компания „Медиана“ Ниш („Медиана“ Ниш) е модерна организация от 938 щатни служители, с модерен автопарк и оборудване, и с внедрени международно признати стандарти ISO 9001/2015, ISO 14001/2015 и OHSAS 18001 / 2015.
От началото на организираните санитарни и комунални дейности в Ниш през 1878 г., до създаването на Обществено комунално дружество „Медиана“ Ниш (наричано по-нататък „Медиана“ Ниш) през 1990 г., основните функции на ПКУ „Медиана“ Ниш в контекстът на поверените дейности е свързан със стабилното и качествено задоволяване на общинските нужди на населението и други потребители на екологични услуги на територията на град Ниш.