Новини

Закриваща пресконференция „Да прегърнем природата“

Заключителната пресконференция на проекта „Прегърни природата“ се проведе на 17.08.2022 г. в ОКП „МЕДИАНА“ НИШ в гр. Ниш, Сърбия. На пресконференцията присъстваха членове от проектния екип, журналисти, представители на общините Ниш и Бобов дол, екологични експерти и други заинтересовани граждани.

Основният фокус на конференцията беше резюмето на проекта, основните резултати от него и заключителни бележки.

Проведе се дискусия, относно наследството на проектните дейности, положителните, предизвикателните аспекти и придобития опит, а в края на пресконференцията бяха задавани въпроси.