CILJEVI I KORISTI

CILJEVI I KORISTI

Projekat Zagrlimo prirodu doneće značajnu dodatnu vrednost za društvo pružanjem znanja o zaštiti životne sredine i prirode kao i najsavremenijih, inovativnih obrazovnih alata koji će pokazati atraktivne vizuelizacije i pristupe obuci.

CILJEVI

Ovaj projekat je u potpunosti usklađen sa evropskom strategijom za održivi razvoj i njegova primena je u skladu sa odredbama poslovne politike, tj. kako bi se zadovoljile potrebe sadašnjosti, razmišljajući o budućim generacijama. Svi ciljevi projekta, očekivani rezultati i aktivnosti usmereni su na zaštitu prirode i osmišljeni su da podrže očuvanje resursa životne sredine u pograničnom regionu i izgradnju ekološke svesti lokalnog stanovništva.

Ukupni ciljevi projekta postići će se sledećim konkretnim akcijama:

  • razmena iskustva i dobre prakse;
  • razvoj obrazovnih alata i efikasne obrazovne kampanje za zaštitu prirode kako bi se pokrenula promena ponašanja u široj javnosti;
  • izrada srednjoročnog plana upravljanja;
  • intervencije za očuvanje i obnavljanje ekosistema na području koje je obuhvaćeno Programom prekogranične saradnje.

KORISTI

Projekat se bavi zajedničkim teritorijalnim izazovima u vezi sa zaštitom prirode na području koje je obuhvaćeno Programom prekogranične saradnje Bugarske i Srbije, što je Programom predviđeno kao specifičan cilj, koji zahteva zajedničke prekogranične akcije. Učinkovita prekogranična saradnja pokazuje se u svim aktivnostima projekta Zagrlimo prirodu. Svi partneri pružaju komplementarnu stručnost i rezultate, zajednički doprinoseći postizanju projektnih ciljeva i rezultata. Zajednički napori stanovništva i institucija omogućavaju efikasniju podelu resursa i zaštitu. Saradnja i razmena najboljih praksi dovode do povećane efikasnosti ciljanih mera. Zajedničke akcije zasnovane na konceptu uzajamne podrške jačaju zaštitu životne sredine i socijalnu integraciju i grade vezu između nacija.

Sve projektne aktivnosti imaju za cilj podsticanje saradnje sa obe strane granice i ostvarivanje koristi od sinergije na polju zaštite prirode. Nadogradnja postojeće opreme i sticanje relevantnih znanja proširiće kapacitete partnera, ojačaće prekograničnu saradnju i razmenu najboljih praksi. Predviđene intervencije ojačaće prirodnu ravnotežu u programskom području i uspostavljanje boljeg životnog okruženja za stanovnike i posetioce. Kumulativni uticaj na područje obuhvaćeno Programom prekogranične saradnje  direktno će doprineti postizanju specifičnog cilja programa 3.2. Zaštita prirode jačanjem kapaciteta lokalnih aktera.