OSVRT NA PROJEKAT

OSVRT NA PROJEKAT

Prekogranična saradnja je od suštinskog značaja za budućnost prirode opština Bobov Dol i Niš i u projektu se pokazuje kroz stvaranje mogućnosti za saradnju, razmenu znanja i dobrih praksi. Aktivnosti projekta uključuju: edukativnu kampanju, razmenu iskustva i dobrih praksi, razvoj obrazovne platforme, izradu srednjoročnog plana upravljanja, intervencije za očuvanje i obnavljanje ekosistema na području koje je obuhvaćeno Programom prekogranične saradnje.

ZAJEDNIČKA INICIJATIVA I RAZMENA ISKUSTVA

Projekat Zagrlimo prirodu daje odgovor na glavni prekogranični izazov za zaštitu prirode. Iako su zaštita životne sredine i prirode od najveće vrednosti, podizanje svesti je i dalje neophodno. Stoga projekat određuje planove zajedničke inicijative za obrazovanje i podizanje svesti. U području koje je obuhvaćeno Programom prekogranične saradnje predviđene su školske kampanje koje se bave pitanjima kao što su biodiverzitet, očuvanje prirode, zdravo upravljanje otpadom, reciklaža itd., naglašavajući značaj pojedinačnog doprinosa. Atraktivna ICT rešenja za zaštitu prirode i promociju ekološke svesti bave se identifikovanim potrebama opština Bobov Dol i Niš na područjunkoje je obuhvaćeno Programom prekogranične saradnje. Inicijative za izgradnju kapaciteta, razmena iskustva i znanja u oblasti održivog korišćenja prirodnih resursa obezbeđuje se putem okruglog stola za razmenu iskustava u oblasti održivog korišćenja prirodnih resursa.

ZAJEDNIČKE INTERVENCIJE

Projektni pristup predviđa teritorijalno integrisane akcije zaštite prirode na nivou područja koje je obuhvaćeno Programom prekogranične saradnje a u skladu sa specifičnim ciljevima Programa prekogranične saradnje Interreg-IPA Bugarska-Srbija 2014 – 2020. Planirane akcije definisane su kao zajednički pristup intervencijama, baveći se očuvanjem i obnavljanje prekograničnih ekosistema, kao i očuvanje i poboljšanje kvaliteta zemlje, vazduha i vode. Pored toga, izradiće se plan upravljanja spomenikom prirode Cerjanska pećina.