PUBLIKACIJE

Informacije i publikacije

Пројекат „Пригрлимо природу“ ослања се на заједнички институционални комуникациони план који деле партнери, узимајући у обзир правила ЕУ за публицитет финансираних пројеката.

Комуникациони материјал овог пројекта састоји се од саопштења за јавност, брошура, фасцикли, банера, информативних паноа и оловки.

Испод можете пронаћи комуникационе материјале произведене у оквиру пројекта „Пригрлимо природу“.