News

Размена искустава у Бобовом долу у оквиру пројекта „Загрлимо природу“

Размена искустава на територији општине Бобов Дол одржана је у периоду од 26 до 30 јула 2022 године за активности у оквиру пројекта „Загрлимо природу“..

Предвиђене радове на интервенцијама у екосистемима пратио је заједнички тим стручњака из Бобова Дола и Ниша. Стручњаци су разменили искуства у области очувања и одрживог коришћења природних ресурса. Учесници су имали дискусије, размену стручности и знања о: пракси у области очувања и одрживог коришћења природних ресурса.

Пројекат финансира Интеррег-ИПА Програм прекограничне сарадње Бугарска-Србија 2014 – 2020. Водећи партнер је општина Бобов Дол (Бугарска), у партнерству са ЈКП „Медиана“ Ниш (Србија) и Асоцијација Студентских Медија Света (Бугарска).