News

Размена искустава у Нишу на пројекту „Загрли природу“

Одржана је размена искустава на територији општине Ниш у периоду 27. јун – 1. јул 2022. године за активности у оквиру пројекта „Загрли природу“. Знања о конзерваторско-рестаураторским интервенцијама поделио је заједнички тим стручњака из Бобова Дола и Ниша. Стручњаци су разменили искуства у области очувања и одрживог коришћења природних ресурса. Учесници су водили дискусије, размењивали искуства и знање о: пракси очувања и одрживом коришћењу природних ресурса.

Пројекат финансира Интеррег-ИПА Програм за прекограничну сарадњу Бугарска-Србија 2014-2020. Водећи партнер је општина Бобов дол (Бугарска), у партнерству са јавним комуналним предузећем „Медиана“ Ниш (Србија) и Асоцијација Студентских Медија Света (Бугарска).